Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, министарка правде Маја Поповић, Директор канцеларије за информационе технологије и електронску управу Михаило Јовановић и председница Другог основног суда у Београду Татјана Јеремић присуствовали су промоцији три нове електронске услуге:

- Подношење захтева за издавање уверења да се против физичког лица не води кривични поступак пред судом и јавним тужилаштвом („КУ“)
- Подношење захтева за издавање уверења да се против правног лица не води кривични поступак пред судом и јавним тужилаштвом („КУ“)
- Подношење захтева да правно лице није осуђивано („КЕПЛ“)
Новим услугама је свим странкама, физичким и правним лицима, дата могућност да на једном месту, путем Портала еУправе, поднесу захтев за издавање кривичних и казнених уверења надлежном суду и да оригинал уверења добију у своје еСандуче на Порталу еУправе уз могућност преузимања и у суду који је издао уверење. 
Услуга је омогућена за све судове и посебна одељења виших судова надлежних за издавање уверења из поменутих евиденција.