Поводом континуираних непримерених примедби на рачун јавних бележника, које претходних дана износе представници Републичког геодетског завода (РГЗ), министарка правде Нела Кубуровић Кисић упутила је допис Влади Србије у којем указује да та организација тиме дубоко ремети правну сигурност, а грађане и привреду доводи у заблуду.

Министарство правде сматра потпуно недопустивим наводе РГЗ да су изводи из листа непокретности које издају јавни бележници „плагирани“, „у потпуној супротности са законом“, да представљају „директну крађу производа РГЗ“, као и да се грађани и привреда „у наведене изводе не могу поуздати“ и да треба да их „прибављају код регистрованих геодетских организација“.

Министарство правде оцењује да су оваква иступања очигледан покушај дезавуисања јавности са циљем скретања пажње са сопствених упитних резултата рада.

Будући да РГЗ тврди да изводи које јавни бележници издају садрже податке који нису саставни део извода из листа непокретности, попут назнаке да се издају у оквиру Правосудног информационог система, Министарство правде указује да је то неопходно зато што је министарство надлежно за послове правосуђа одговорно за веродостојност и гаранцију приказа преузетих података.

То је прописано Уредбом о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из Геодетског катастарског информационоиг система од стране јавног бележника и геодетских организација, донетом крајем јуна 2020. године.

Тим актом је прописано да су остали елементи извода из листа непокретности, а који се разликују од извода РГЗ - име и презиме лица које је приступило подацима, прописи на основу којих се подацима приступа и на основу којих се подаци издају, што представља додатне елементе правне и информатичке сигурности, које је Министарство правде у овом случају преузело.

Министарство правде указује да се у изводима без изузетка наводи да је извор података РГЗ, а да подаци о непокретности немају никакве садржинске разлике.

У издавању листова непокретности од стране јавних бележника нема говора ни о каквом плагирању, будући да ти изводи не представљају ауторско дело.

Поводом примедби да постоје непрецизности у издавању извода из листа непокретности од стране јавних бележника, које се односе на напомену о издавању извода по захтеву странке или по службеној дужности, Министарство правде ће приказ ових података прецизирати у што краћем року.

Указујемо да је јавно бележништво, као посебна правосудна професија, знатно допринела јачању владавине права и правне сигурности у Србији, те да је за кратко време постала брана свим ранијим незаконитостима у области промета непокретности, које су врло често за епилог имале велики број оптерећујућих поступака пред судовима.