Усклађивање прописа националног законодавства са прописима ЕУ континуиран је процес који не престаје чак ни када држава постане чланица Европске уније, истакнуто је на обуци за службенике Министарства правде, коју је организовало министарство, уз подршку Пројекта „ЕУ уз правду -  Подршка за Поглавље 23“.

Током обуке, указано је на потребу да државе кандидати укорак прате ЕУ у развоју механизама анализе ефеката прописа, и у том смислу се организује низ обука и евалуација којима је циљ да се унапреди разумевање учесника у погледу анализе ефеката прописа и њиховог усклађивања.

Управо ова дводневна обука, која се одржава 9. и 10. јула у Правосудној академији, има за циљ јачање капацитета запослених у Министарству правде како би имали неопходна знања и вештине за израду и попуњавање образаца за анализу ефекета прописа.

Овом обуком заокружује се низ од три обуке на тему правне тековине у оквиру Поглавља 23, кроз које су полазници стекли знање и вештине за израду мишљења и табела о усклађености, те анализа последица прописа у контексту хармонизације националног законодавства са правним тековинама ЕУ.