Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама

Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама врши стручне послове који се односе на:

-          афирмацију и развој слободе вероисповедања;

-          сарадњу државе са црквама и верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву;

-          афирмисање верских основа и садржаја српског националног идентитета;

-          помоћ у заштити верских компонената у културном и етничком идентитету националних мањина;

-          поклоничка путовања, ходочашће и друге облике верског туризма; 

-          сарадњу државе са епархијама Српске православне цркве у иностранству;

-          развој и афирмисање вредности религијске културе;

-          подршку развоју верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања;

-          пружање подршке и помоћи при сакралном градитељству и заштити црквеног културног наслеђа;

-          пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница, остваривању њихових законом утврђених права, уређивању и побољшању социјално-материјалног положаја носилаца вере (свештеномонаштво, верски службеници, ђаци и студенти верских школа).

За обављање послова из делокруга Управе, образују се  следеће основне унутрашње јединице:

            1. Сектор за унапређење положаја цркава и верских заједница и међународну сарадњу;

            2. Сектор за правне, финансијске и опште послове

У Сектору за унапређење положаја цркава и верских заједница и међународну сарадњу,  образују се  ужа унутрашња јединица Одељење за сарадњу с црквама и верским заједницама.

У  Сектору за правне, финансијске и опште послове, образују се следеће уже унутрашње јединице:

            1. Група за правне и опште послове;

            2. Група за финансијске и рачуноводствене послове