Министарство правде Републике Србије
Правосуђе > Реформа

Анализа пложаја судија прекршајних судова у РС и извештај са препорукама измене нормативног оквира ради унапређења тог положаја

Анализа пложаја судија прекршајних судова у РС и извештај са препорукама измене нормативног оквира ради унапређења тог положаја

Анализа пложаја судија прекршајних судова у РС и извештај са препорукама измене нормативног оквира ради унапређења тог положаја

Величина: 2.38 MB
Преузимање