Чедомир Бацковић, помоћник министра правде
О нама > Руководство

Чедомир Бацковић

cedomir.backovic@mpravde.gov.rs
телефон: 011/3620-458

Чедомир Бацковић, помоћник министра правде - Сектор за европске интеграције и међународне пројекте, рођен је 1956. године у Сомбору. Након завршене гимназије „Вељко Петровић“ уписује Правни факултет у Београду на ком је дипломирао 1977. године.

Од 1979. до 1980. радио је као судијски приправник у Другом општинском суду у Београду. После положеног правосудног испита, од 1980. до 1984. радио је као руководилац правних послова у ЛШГ „Јелен“ и „Биопродукт“ у Београду. Адвокатуром се активно бавио од 1984. до 1986. године.

Средином 1986. одлази на професионално усавршавање у Лос Анђелес (САД), где наредне четири године ради као адвокатски помоћник у адвокатској канцеларји „Kumetz & Glick“.

1990. године полаже амерички правосудни испит, као и заклетву и бива примљен у Адвокатску комору Калифорније, након чега је сертификован као адвокат и саветник суда од стране Врховног суда Калифорније, Дистриктног суда САД и Апелационог суда САД.

У Србију се враћа 2002. и почиње да се бави инвестицијама и предузетништвом, а од 2008. је адвокат у Београду.

Из бројних професионалних успеха нарочито се издавајају добијена пресуда у САД, из области заштите грађанских права у предмету Sada vs. Robert F. Kennedy Medical Center (Cal. App. 2 Dist., Jul 01, 1997) 56 Cal.App.4th 138, 65 Cal.Rptr.2d 112. која је сертификована као правни прецедент и до сада је цитирана као извор права у преко 750 предмета, а у Србији учешће пред Уставним судом Србије у поступку оцене уставности чл. 47. Закона о локалним изборима, који је резултирао утврђењем да су тзв. „бланко оставке“ супротне Уставу.

Опис послова:

Помоћник министра правде Чедомир Бацковић обавља следеће послове:

-          руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора;

-          обавља најсложеније послове из делокруга Сектора;

-          управља процесом европских интеграција у области правосуђа и државне управе;

-          обезбеђује израду и спровођење процедура за систем управљања и контроле у вези са планирањем и спровођењем програма и пројеката из средстава ЕУ по принципима децентрализованог управљања у области правосуђа и државне управе;

-          обезбеђује израду и спровођење процедура за систем управљања и контроле у вези са планирањем и спровођењем програма и пројеката у области правосуђа и државне управе из средстава осталих фондова;

-          остварује сарадњу са другим релевантним органима и по потреби надзире и контролише њихов рад у планирању и спровођењу пројеката у области правосуђа и државне управе и средстава ЕУ и осталих фондова у складу са договореним процедурама;

-          обавља и друге послове по налогу министра.