Обавештавју се кандидати који су поднели пријаве за сталног судског преводиоца за енглески језик да ће Испит провере знања бити одржан у четвртак, 07.03.2024. године са почетком у 10:00 часова, у просторијама Министарства правде, ул. Немањина 22-26, III спрат, хол.