Јавни конкурс за избор члана Већа Агенције за спречавање корупције је објављен у "Службеном гласнику Републике Србије", број 49/23 од 16. јуна 2023. године.