ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2022. ГОДИНЕ