СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ  ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ПРВОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 27. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У 9 ЧАСОВА У КОНФЕРЕНЦИЈСКОЈ САЛИ НА 4. СПРАТУ ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ У УЛ. НЕМАЊИНА БР. 22-26( Улаз А):

1. Владимир Симић;

2. Милутин Сретеновић;

3. Пушић Гордана;

4. Божић Марија;

5. Пецикоза Мирјана.

СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ДРУГОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 27. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У 11 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ НА 2. СПРАТУ ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ У УЛ. НЕМАЊИНА БР. 22-26 (Улаз А):

1. Никола Пантић;

2. Јелена Коцић;

3. Андријана Јовановић;

4. Марија Томић Драгићевић; 

5. Драгана Благојевић.