Зоран M. Балиновац, помоћник министра
О нама > Руководство

Зоран М. Балиновац

Ел. пошта: z.balinovac@mpravde.gov.rs

Телефон: 

 

 

Рођен у Београду 1961. године. Завршио Правни факултет Универзитета у Београду.

Године 1988. запослио се у тадашњем Окружном привредном суду у Београду као судијски приправник. Правосудни испит положио 1989. године.

Од марта 1994. до октобра 2000. радио у Министарству правде Републике Србије као стручни сарадник, саветник министра за нормативно-правне послове, помоћник министра правде и заменик министра правде.

За директора Републичког секретаријата за законодавство постављен марта 2004. године. Од 3. августа 2008. до 8. марта 2010. радио као Генерални секретар у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије. Од 20. октобра 2010. адвокат у Београду.

Од 26. децембра 2012. године постављен на дужност заменика директора Јавног предузећа „Службени гласник“. За помоћника министра правде постављен 4. септембра 2015.

 

Овлашћен је да потписује:     

  -   акта која обрађују организационе јединице за нормативне послове у Сектору за нормативне послове Министарства правде, осим:

-  аката који се упућују у Владу Републике Србије или Народну скупштину Републике Србије и правних мишљења о нацртима закона и других општих аката.

 -     акте којима се даје сагласност на одсуствa са рада државних службеника и намештеника због коришћења годишњег одмора, слободних сати,  плаћеног одсуства, неплаћеног одсуства као и одсуства са рада државних службеника ради потреба стручног усавршавања.