Министарство правде Републике Србије
Правосуђе

Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године

Министарство правде израдило је текст Стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године (усвојена у Народној скупштини Републике Србије 01. јуна 2013.), као и Акционог плана за спровођење Стратегије (усвојена Закључком Владе Србије 31. јула 2013.), с циљем побољшања квалитета правде, ефикасности и ефективности правосуђа, уз јачање и заштиту независности, праћене ефикасним механизмима одговорности у циљу приближавања правде грађанима и враћања поверења у правосудни систем.

Одлуком донетом 25. августа 2013. године Влада Србије образовала је Комисију за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, у циљу реализације активности предвиђених Националном стратегијом и Акционим планом за њено спровођење.

Чланови комисије:

) Никола Селаковић, министар правде; заменик члана Биљана Павловић, државни секретар у Министарству правде;
2) Драгомир Милојевић, в.ф. председника Врховног касационог суда; заменик члана Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суда;
3) Загорка Доловац, Републички јавни тужилац; заменик члана Гордана Јанићијевић, заменик Републичког јавног тужиоца;
4) Мирољуб Томић, члан Високог савета судства из реда судија; заменик члана Мајда Кршикапа, секретар Високог савета судства;
5) Бранко Стаменковић, посебни тужилац за високотехнолошки криминал, члан Државног већа тужилаца; заменик члана Данијела Синђелић, јавни тужилац у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, члан Државног већа тужилаца;
6) Петар Петровић, народни посланик, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије; заменик члана Тања Томашевић Дамњановић народни посланик, заменик председника Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине;
7) Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда, члан Управног одбора Друштва судија Србије; заменик члана Милан Мариновић, председник Прекршајног суда у Београду, члан Удружења судија прекршајних судова;

8) др Горан Илић, заменик Републичког јавног тужиоца, председник Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије; заменик члана Радован Лазић, председник Управног одбора Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије;

9) Драгољуб Ђорђевић, адвокат у Београду, председник Адвокатске коморе Србије; заменик члана Зоран Јеврић, адвокат у Београду, потпредседник Адвокатске коморе Србије;
10) Ненад Вујић, директор Правосудне академије; заменик члана Александар Степановић, в.ф. председника Вишег суда у Београду;
11) проф. др Ранко Кеча, редовни професор и декан Правног факултета у Новом Саду; заменик члана проф. др Владан Петров, ванредни професор и продекан Правног факултета у Београду;
12) Александра Трешњев, извршитељ у Београду, заменик члана Миодраг Ђукановић, председник Јавнобележничке коморе).
13) Славица Манојловић, руководилац Групе за систем финансирања плата у Сектору буџета у Министарству финансија; заменик члана Марија Савић, саветник у Сектору буџета у Министарству финансија;
14) Срђан Мајсторовић, заменик директора Канцеларије за европске интеграције; заменик члана Сања Мрваљевић Нишавић, шеф Одсека за политичке критеријуме и правду, слободу и безбедност у Канцеларији за европске интеграције;
15) Ивана Ћирковић, директор Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; заменик члана Стефан Оташевић, саветник за праћење и унапређење правног оквира за развој цивилног друштва.