Помоћник министра правде Владимир Винш учествовао је од 10-12. маја 2023. године на састанку Радне групе за Универзални периодични преглед (UPR) при Савету за људска права Уједињених нација, на којем је, по четврти пут, разматрано стање људских права у Републици Србији. 

Помоћник Винш је упознао учеснике на састанку са променама Устава у области правосуђа и процесом доношења правосудних закона, који имају за циљ искључивање политичких грана власти (законодавне и извршне) из процеса  предлагања и избора судија, председника судова, јавних тужилаца и главних јавних тужилаца. Указао је и да ће за њихов избор бити надлежни Високи савет судства и Високи савет тужилаштва, као органи у чијем су саставу представници струке (судије, односно јавни тужиоци и истакнути правници). На тај начин, јача се владавина права и повећава правна сигурност у Републици Србији. 

Универзални периодични преглед стања људских права заснива се на националном извештају, односно информацијама које је доставила држава која је предмет прегледа, информацијама из извештаја независних стручњака и група за људска права, као што су Специјалне процедуре, уговорна тела за људска права и друга тела Уједињених нација, као и информацијама које су доставиле друге заинтересоване стране, укључујући регионалне организације и цивилно друштво.