Поводом нетачне информације коју је данас један београдски дневник објавио да је “Пирот после 120 година остао без затвора”, обавештавамо јавност да у том граду никад није ни постојао затвор, већ искључиво мања притворска јединица. У питању је одсек за притвор Казнено-поправног завода у Нишу.

У складу са Правилником о упућивању осуђених, прекршајно кажњених и притворених лица у заводе за извршење кривичних санкција (члан 6. став 2) у  Казнено-поправни завод у Нишу упућују се лица оба пола којима је одређена мера притвора на територији Виших судова у Нишу и Пироту. Изузетно је важно нагласити да је годинама уназад у том одсеку био изузетно мали број лица и то не више од 15. так. Између осталих разлога и тај говори о сврсисходности одлуке да одсек престане са радом у циљу рационализације послова у КПЗ у Нишу.

Влада Републике Србије донела је одлуку 16. децембра 2021. године да се Републички геодетски завод одреди за корисника објекта уписаног као зграда државних органа и организација – зграда затвора и катастра.

Оправданост ове одлуке лежи и у чињеници да је у питању објекат стар више од 100 година који није испуњавао неопходне безбедносне стандарде. С тим у вези, постављамо питање зашто се у тексту истиче да је “пиротски затвор важио за један од најбезбеднијих” и на основу чега се то тврди.

У тексту је изнет и нетачан податак да “затвор у Нишу нема довољно возила да у току једног дана обави превоз свих окривљених који имају заказана суђења и да је некада немогуће обезбедити марицу за оне које треба возити у Пирот”. Даље, потпуно неистинито се тврди да често долази до кашњена и одлагања суђења чиме се наводно крше права окривљених, успорава правда због чега ће, како стоји, у неким случајевима доћи и до застаре кривичног гоњења.

Напомињемо да су у складу са Законом о јавном информисању и медијима, уредник и новинар дужни да са пажњом примереном околностима, пре објављивања информације која садржи податке о одређеној појави, догађају или личности провере њено порекло, истинитост и потпуност.

Будући да је ова провера изостала, а завод у Нишу паушално проглашен одговорним за наводна одлагања и кашњена суђења и у коначном за кршења права окривљених, овом приликом напомињемо да КПЗ у Нишу није имао ниједно одлагање спровођења притворених лица ка пиротским судовима и тужилаштвима 2022. године. Завод је прошле године имао 1611 спровођења притворених лица ка судовима и тужилаштвима, од чега 198 спровођења притворених лица ка пиротским судовима и тужилаштвима, тј. нешто више од 14 процента од укупног броја спровођења.

Будући да се спомињу запослени који су некада радили у одсеку у Пироту, истичемо да нико од њих није остао нераспоређен и да нико од њих није остао без посла, већ су сви они наставили да раде у оквиру система извршења кривичних санкција и то у КПЗ Ниш. У питању је 16 радника, односно 3,6 одсто од укупног броја запослених у овом заводу.