„Свако насиље над женама и девојчицама је апсолутно неприхватљива појава која негативно утиче на цело друштво. Република Србија ће, заједно са представницима организација цивилног друштва, наставити да унапређује капацитете за спречавање и борбу против насиља у породици, руководећи се највишим европским стандардима у овој области“, рекла је министарка правде Маја Поповић на конференцији организованој у циљу обележавања 20 година од увођења кривичног дела насиље у породици у кривично законодавство Републике Србије.

На конференцији, коју су заједно организовали Министарство правде Републике Србије и Правосудна академија, представљени су законски оквир, судска пракса и база праксе Европског суда за људска права у овој области, као и активности које је Министарство правде  реализовало  кроз руковођење радом Савета за сузбијање насиља у породици.

Поповић се посебно осврнула на значај превентивног деловања и пружање делотворне и правовремене заштите свим женама и девојчицама, истичући да је Министарство правде Републике Србије у том циљу ревидирало и унапредило платформу „Искључи насиље“, која је званично пуштена у рад на Национални дан сећања на жене жртве насиља. 

Државна секретарка Министарства правде Републике Србије Бојана Шћепановић, која је на конференцији представила законски оквир и праксу у овој области, указала је на новине које је Закон о спречавању насиља у породици увео у правни систем Републике Србије.

Она је посебно нагласила стварање структуралног оквира за међусекторску сарадњу, која се одвија посредством 87 група за координацију и сарадњу, које укључују представнике свих надлежних државних органа.

 „Насиље у породици није ствар породичног и приватног живота појединаца, већ друштвени проблем чијем решавању морају приступити све институције“, истакао је директор Правосудне академије Ненад Вујић, наводећи да је Правосудна академија у том циљу уврстила спречавање насиља у породици у редовне обуке судија, јавних тужилаца и представника полиције, и у почетне обуке за будуће судије и јавне тужиоце, а кроз своју онлајн платформу увезала праксу Европског суда за људска права и праксу домаћих судова, како би била приступачнија судијама и јавних тужилаца приликом рада на овим предметима. 

Конференцију су отвориле и повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић и координаторка Саветовалишта против насиља у породици Весна Станојевић, а присуствовала је и посебни саветник министарке правде Снежана Радановић.