Радна група за израду радног текста Закона о уређењу судова, радног текста Закона о судијама, и радног текста Закона о Високом савету судства, као и Радна група за израду радног текста Закона о јавном тужилаштву и радног текста Закона о Високом савету тужилаштва отпочеле су данас са радом, када је у Министарству правде Републике Србије одржан први састанак њихових чланова – угледних правника стручњака из државних органа, судова, односно јавних тужилаштава, научних института, професора правних факултета и представника адвокатуре. 

 

Том приликом je постигнут договор o динамици састајања радних група и интензивирању процеса рада у циљу што ефикасније и квалитетније израде радних текстова ових закона, чију ће полазну основу чинити Акт о промени Устава Републике Србије, препоруке садржане у мишљењима Венецијанске комисије, као и међународни стандарди.

Планирано је да се састанци радних група одржавају наизменично сваке недеље, у циљу благовремене израде радних текстова, прибављања мишљења Венецијанске комисије, као и усвајања закона у оквиру рока предвиђеног Уставним законом за спровођење Акта о промени Устава.