Координационо тело за подршку жртавама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима одржало је данас састанак у просторијама Министарства правде Републике Србије. 

Том приликом разговарало се о начинима измене нормативног и ојачања институционалног оквира у складу са добрим праксама и стандардима који су гарантовани законодавством Европске уније, ради спровођења реформе кривичноправног система у складу са циљевима који су одређени у Националној стратегији за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025. године.

Истовремено је договорено да ће се у наредном периоду одржавати континуирани састанци ради што успешнијег спровођења активности предвиђених Акционим планом за период од 2020-2022. године.

Испред Министарства правде, у својству председавајућег, састанку је присуствовала државни секретар Бојана Шћепановић.