Обавештавамо све релевантне државне органе, представнике цивилног друштва, стручну јавност, као и све друге заинтересоване стране, да је 04.08.2021. године отворена јавна расправа о тексту Предлога националне стратегије за процесуирање ратних злочина, за период од 2021. до 2026. године, са Предлогом акционог плана за спровођење Националне стратегије за процесуирање ратних злочина, за период од 2021.-2026. године.

Јавна расправа, трајаће до 10.09.2021. године, а сви коментари, предлози и сугестије могу се доставити на званичну адресу Министарства правде Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, кабинету министра, кабинету државне секретарке Бојане Шћепановић, или на email: dragana.mikic@mpravde.gov.rs.

Детаљније информације поводом јавне расправе као и потребне материјале можете преузети у одељку Интернет презентације Министарства правде: „Јавност рада“, „Јавне расправе“, Радне верзије прописа“, као и на Portalu e-uprave.