Маја Поповић, министар правде и Ненад Вујић, директор Правосудне академије  потписали су данас Споразум о сарадњи. Споразум има за циљ остваривање стручно-образовне сарадње кроз стицање и размену знања и примену најбољих искустава, на основу дугорочних заједничких интереса са циљем унапређења постојећих образовних и пословних делатности у областима од обостраног значаја.

Приликом потписивања Споразума, министарка Поповић и директор Вујић су заједнички констатовали да Министарство правде већ дуги низ година улаже много напора у изградњу модерног правосудног е-система са централизованим системима управљања предметима праћеним одговарајућом хардверском инфраструктуром и јасним законским оквиром који регулишу његову употребу. Континуирано унапређивање е-сервиса и проширење опција везаних за праћење тока судксих поступака и доступност других информација о раду правосуђа биће у фокусу Министарства правде и у складу је са активностима из Акционог плана за поглавље 23. Са друге стране, Правосудна академија, као једина институција надлежна за обуку у правосуђу, је у обавези да припреми и реализује одговарајуће програме обуке како би се запослени који раде на овим пословима благовремено припремили и обучили, у циљу квалитетног коришћења и рада на новим ИКТ платформама.

Заједнички је договорено да реализација Споразума отпочне организовањем обука у области информационих технологија, како за запослене у правосуђу тако и за запослене у Министарству правде који раде на пословима од значаја за ефикасно функционисање правосудног система.