Обавештавамо Вас да је од стране Министарства правде Републике Србије, формирана Радна група за припрему анализе постигнутих резултата у спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина и припрему новог стратешкопланског документа.

Након одржаног састанка Радне групе и достављених коментара именованих чланова Радне групе, израђена је ex-ante анализа стања у области процесуирања ратних злочина у Републици Србији, чији садржај можете преузети на Интернет страници Министарства правде и Интернет страници e-Uprave.