Радна група за праћење свих случајева напада на адвокате и унапређење кривичноправне заштите адвоката одржала је састанак на којем су чланови Радне групе информисани о поступању у предметима у којима су адвокати оштећена страна.

 

На почетку састанка заменик Републичког јавног тужиоца Бранко Стаменковић упознао је присутне са најновијим информацијама које су доступне јавним тужилаштвима о предметима напада на адвокате и указао да јавна тужилаштва и током примене епидемиолошких мера ради сузбијања вириса COVID 19 благовремено поступају у овим предметима у складу са својим овлашћењима.

 

Адвокат у Београду и члан Радне групе Душан Братић указао је да је у периоду од одржавања претходног састнака Радне групе до данас знатно унапређена сарадња између Републичког јавног тужилаштва, Министартва унутрашњих послова и Министарства правде у праћењу свих случајева напада на адвокате и унапређењу њихове кривичноправне заштите, а посебно је похвалио благовремено ажурирање података  о предметима напада на адвокате.

 

Шеф Кабинета министра правде и председник Радне групе Маријана Савић Симић истакла је да Министарство правде заједно са Републичким јавним тужилаштвом, Министарством унутрашњих послова и осталим државним органима остаје посвећено унапређењу положаја адвокатуре и кроз рад ове радне групе.

 

Испред Министарства правде састанку су присуствовали шеф Кабинета министра правде и председник Радне групе Маријана Савић Симић, саветник у Кабинету министра правде Бранко Илић и виши саветник Владимир Винш. Републичко јавно тужилаштво представљао је заменик Републичког јавног тужиоца Бранко Стаменковић, Министарство унутрашњих послова припадници Управе криминалистичке полиције Славиша Крстић и Дарко Марковић, док је испред Адвокатске коморе Србије присуствовао адвокат Душан Братић.