Министарство правде је 22. јануара 2019. године на својој интернет презентацији објавило први Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, чиме је започет широк консултативни процес у вези са израдом ревидираног текста овог стратешког документа. Тим поводом министарство је позвало све заинтересоване да своје сугестије и мишљење о првом Нацрту доставе министарству.

У вези са тим Министарство правде је 6. фебруара, уз подрушку Делегације ЕУ у Србији, организовало први округли сто, на којем је представницима свих релевентних институција, организација цивилног друштва и међународних институција, представљен први Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23.

Министарство правде је уважавајући молбу цивилног друштва и Европске комисије да се продужи рок за доставу коментара, али и чињеницу да Високи савет судства и Државно веће тужилаца нису одржали седницу на којој би усвојили мишљење о првом Нацрту ревидираног Акционог плана, тај рок продужило до 22. фебруара 2019. године.

Сви коментари и мишљења који буду достављени Министарству правде биће узети у обзир приликом израде новог ревидираног текста, који ће бити прослеђен Европској комисији на мишљење. Након што Комисија достави Србији препоруке о тексту Нацрта ревидираног Акционог плана, Министарство правде ће отворити јавну расправу у складу са Пословником Владе Републике Србије, где ће поново све релевантне институције и организације имати прилику да дају своје мишљење и препоруке на Нацрт текста.