У Удружењу банака Србије одржан је скуп под називом „Медијација“ на коме су представницима банака представљене релевантне информације о поступку медијације, постојећи и будући правни и стратешки оквир.

 

Учесници скупа разменили су информације о предностима медијације, позитивним примерима из иностране праксе, те могућностима извршности споразума постигнутог у поступку медијације као и о позитивним примерима, али и о уоченим проблемима у спровођењу медијација у банкарском сектору у Србији.

 

На скупу су излагали и учествовали у отвореној дискусији консултант за реформу правосудних професија Министарства правде Ивана Нинчић, председник Националног удружења медијатора Србије Блажо Недић, судија и медијатор Привредног суда у Београду Марјана Јањић, председник Коморе јавних извршитеља Александра Трешњев и медијатор и сарадник експерт у Војвођанској банци Татјана Антонић-Аничић.