Корупција је канцер савременог друштва против којег се треба борити на свим нивоима, будући да подрива демократске вредности, владавину права, при томе угрожавајући безбедност и отежавајући економски раст и развој, рекла је данас министарка правде Нела Кубуровић на међународној конфренцији „Примена механизама превенције корупције“ која се од 13. до 14. децембра одржава у Београду.

Министарка Кубуровић је указала да је корупција најопаснији непријатељ напретку државе и друштва, а да новчана средства која се потроше на корупцију, заправо припадају школама, болницама, грађанима.

Борба против корупције је изазов сваке Владе и подразумева системски и свеобухватни приступ успостављања механизама борбе - репресивих и превентивних на свим нивоима“, указала је Кубуровић. Такође, она је додала да се опипљиви резултати могу постићи искључиво ако постоји чврста политичка воља и одлучно руковођење и подсетила да је Влада Републике Србије борбу против корупције поставила као један од најважнијих политичких циљева.

Министарка Кубуровић је указала да је у претходне две године у Србији донет сет анти-корупцијских закона, међу којим је Закон о организацији и надлежности дравних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, чија је примена отпочела 1. марта ове године. Она је истакла да је Србија, захваљујући том закону, по први пут добила четири регионална центра за борбу против корупције – у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву, а да су заједно са изменема Кривичног законика, чиме су уведена нова кривична дела са коруптивним елементом, полиција, тужилаштва и судови добили моћно оружје, када је у питању репресивна борба.  

Говорећи о законским превентивним решењима, Кубуровић је подсетила да је Народна скупштина Републике Србије почетком новембра 2018. године усвојила Закон о лобирању, који уводи новине у правни систем Србије и значајно проширује улогу Агенције за борбу против корупције. Такође, она је указала да је поред Закона о лобирању, донет и нови Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Ускоро се очекује доношење и новог Закона о спречавању корупције, којим се ближе уређују правила о спречавању сукоба интереса, кумулација јавних функција, пријављивање имовине и прихода јавних функционера, као и правни положај, надлежност, организација и рад Агенције за борбу против корупције“, рекла је Кубуровић и подсетила да усвајањем овог закона, Србија испуњава једну од ГРЕКО пропорука.

Влада Републике Србије је оваквим законским уређењем обезбедила ефикасан нормативни оквир за борбу против корупције“, указала је Кубуровић и закључила да је борба против корупције право, али и обавеза сваког појединца у савременом демократском друштву.

Конференција „Примена механизама превенције корупције“ организована је поводом Међународног дана борбе против корупције, а у оквиру председавања Републике Италије ОЕБС-ом.

 

Фото: Министарство правде и  ОЕБС/Милан Обрадовић