Велико ми је задовољство што смо данас имали прилику да потпишемо Протокол о сарадњи који унапређује положај јавног бележништва, како у Србији,  тако и у Немачкој, рекла је данас у Берлину министарка правде Нела Кубуровић приликом потписивања Протокола о сарадњи између Министарство правде и Јавнобележничких комора Србије и Немачке.

Она је истакла да ће се овим Протоколом унапредити рад јавних бележника  пре свега јачањем дигитализације, која ће олакшати и убрзати поступке уписа својине у катастар.

Министарка Кубуровић је нагласила су се и колеге из Немачке сложиле да је јавно бележништво, за четири године, колико постоји у Србији, изузетно напредовало, пре свега, успостављањем реда, када је реч о промету непокретности.

„Изузетно смо поносни на то што је Министарство правде имало могућност да формира Регистар промета непокретности, и да тиме, спречи злоупотребе које су постојале у претходном периоду, као што је двострука продаја непокретности, која, захваљујући раду јавних бележника данас више не постоји“, рекла је министарка Кубуровић.

Она је истакла да се и даље континуирано ради на развоју Правосудног информационог система,  на дигитализацији, што омогућава повезивање јавних бележника са катастром, као и електронску доставу свих докумената која су неопходна за процес уписивања својине на непокретностима.

Министарка Кубуровић је подсетила да је од 1. јула ове године, почела примена новог Закона о упису својине у катастар, где управо јавни бележници имају кључну улогу, с обзиром на то да омогућавају да грађани на једном месту заврше све послове и да немају више административних препрека за упис јавне својине у катастру.  „Јавни бележници, приликом овере Уговора о промету непокретности, истовремено достављају све записе катастру и самим тим убрзавају процес уписа јавне својине“, рекла је Кубуровић.

Она је додала да, када је реч о владавини права у Републици Србији и Савезна Република Немачка, управо инсистира на томе да се скрате све административне процедуре које су неопходне за власништво, односно успостављање власништва над непокретностима.

На крају, министарка Кубуровић је истакла да је сарадња између Савезне Републике Немачке и Републике Србије континуирана и још једном се захвалила на великој подршци коју је Србија имали од Немачке, када је реч о успостављању јавнобележничког система у Републици Србији.

Председник Немачке коморе нотара Јенс Борман  је истакао да је данас веома важан дан за сарадњу између Немачке и Србије,  између немачког и српског јавнобележничког система, као и за унапређење даље сарадње у области правосуђа уопште.

„Добро функционисање јавнобележничког система предуслов је и за добро функционисање саме привреде“, истакао је Борман и додао да је важно да постоји функционалан катастарски систем, као и функционално правно саветовање од стране јавних бележника, што је и за Немачку и за Србију један од кључних фактора за економски развој.

Такође, он је указао да је неопходно да се сви ухвате у коштац са развојем нових технологија, дигитализацијом свих процеса, увођењем електронских катастара и електронског преноса података од јавних бележника у катастарску службу. „У овој области можемо много да научимо једни од других, да заједнички развијамо техничка и технолошка решења, али таква решења, која морају, с једне стране, да буду безбедна и сигурна, а с друге стране и функционална“, рекао је Борман. Он је истакао да  се само на тај начин може обезбедити правна сигурност, која је важан предуслов и за јачање инвестиција и за привредни раст. 

Председник Јавнобележничке коморе Србије Србислав Цвејић рекао је да се, током разговора са представницима Немачке коморе нотара сложио да постоји доста сличности у раду јавних бележника у Србији и у Немачкој, али и слични проблеми који прате рад ове две коморе.

„Сложили смо се да од свеобухватних ажурних и поузданих регистара зависи и сам рад јавних бележника“, истакао је Цвејић. Такође, он је изразио уверење да ће Протокол о сарадњи, који је потписан, у наредном периоду омогућити законске и техничке претпоставке у циљу директног приступа регистрима, преносу података између јавних бележника и регистара што ће подићи правну сигурност грађана, а самим тим и бољи квалитет у раду јавних бележника.