Представници Министарства правде састали су се са председницима Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Београда, са којима су разговарали о пилот пројекту „Е-Суд“.

 

Представници Министарства правде, Одсека за е-правосуђе, презентовали су председнику Адвокатске коморе Србије Виктору Гостиљцу, председнику Адвокатске коморе Београда Југославу Тинтору и секретару Управног одбора Адвокатске коморе Србије Александру Цвејићу детаљан план за пуштање у рад пилот пројекта „Е-Суд“, који ће адвокатској професији, као професионалним корисницима услуга суда, олакшати рад приликом заступања својих клијената пред Управним судом, али и учинити рад у суду ефикаснијим.

 

Договорена је сарадња приликом тестирања самог система пре пуштања у рад са адвокатским канцеларијама које имају искуства у заступању пред Управним судом, како би се дошло до адекватних предлога за евентуална побољшања апликације. Такође, представници Министарства и комора сагласили су се да је потребно заједнички радити на промовисању користи од електронске комуникације са правосудним органима.

 

Пројекат „Е-Суд“ развило је Министарство правде, као савремено технолошко решење за електронску комуникацију између судова и странака, са намером да се постигне уштеда времена и трошкова и за судове и за стране у поступцима. Управни суд биће први суд у коме ће се користити платформа „Е-Суд“.