„Не постоји ниједна уставна препрека да се у наше кривично законодавство уведе казна доживотног затвора, али је претходно потребно одговорити на један број питања која се намећу“, изјавила је министарка правде Нела Кубуровић на округлом столу које је Министарство правде организовало у циљу покретања дискусије о могућем увођењу доживотне казне затвора у кривично-правни систем Републике Србије.

Кубуровић је додала да су међу тим питањима да ли је постојеће стање адекватно или не и шта ће за наш пенолошки систем замена постојеће казне затвора од 30 до 40 година за доживотни затвор, колико је компликовано увођење доживотног затвора са нормативног становишта и који сви прописи треба да се промене, колико брзо је могуће извести све ове свеобухватне измене и колико дуго је потребно припремити правосудни систем и систем извршења кривичних санкција за увођење овакве казне.

Она је подсетила да је Радна група Министарства правде током 2015. и 2016. године, када је радила на изменама и допунама Кривичног законика, отворила питање да ли је постојећа казна од 30-40 година затвора адекватна казна за најтежа кривична дела или је треба заменити казном доживотног затвора, али да је стручна јавност по том питању била подељена.

„Фондација Јурић сматрала је да казна затвора од 30 до 40 година није адекватна казна за најгоре злочинце. Број грађана који су подржали ову идеју већи је од 150.000. Можемо слободно да кажемо да та фондација није покренула питање измене Кривичног  законика, већ и једно, по својој природи  референдумско питање које гласи - да ли сте за увођење доживотног затвора у систем казни у Републици Србији“, истакла је Кубуровић.

Она је додала да је за Министарство правде то веома комплексно питање, које задире у криминалну политику, етику, познавање упоредног права и свеопшту бригу и за теоријску исправност Кривичног законика.

Она је позвала стручну јавност да искаже свој став о увођењу доживотне казне, наводећи да је Министарство правде спремно да у што скоријем року изађе са предлогом пред Народну скупштину.

Видео материјал можете бесплатно преузети на сајту www.infobiro.tv