Актуелно > Вести 07.07.2017.

Ниже јавнобележничке накнаде за особе са инвалидитетом

Особе са инвалидитетом – особе које нису у стању да виде, чују или говоре, у будуће ће плаћати ниже накнаде за посао код јавног бележника. Наиме, изменама Јавнобележничке тарифе предвиђено је да те категорије више неће бити у обавези да плаћају увећану награду за посао јавног бележника у случају када у састављању јавнобележничке исправе учествују позвани сведоци, други јавни бележник, преводиоци или тумачи.

До измена Јавнобележничке тарифе дошло је у циљу усклађивања са антидискриминационим прописима.

Тиме је Министарство правде испоштовало договор који су министар правде Нела Кубуровић и Повереник за заштиту равноправности Бранкица Јанковић постигле на састанку који је одржан у мају, када је Јанковић указала  на неједнак третман слабовидих особа у поступку састављања исправе пред јавним бележником.

Оне су се тада сагласиле да је потребна ефикаснија примена антидискриминаторних прописа, чиме ће се додатно унапредити права лица која припадају некој од осетљивих група у друштву.

Министарство правде посебну пажњу посвећује особама које припадају некој од осетљивих група у друштву. Поред осталог, у марту ове године министарство је поставило 17 сталних судских тумача за знаковни језик за глува лица, што је прво постављење тих судских тумача после скоро деценију.