Актуелно > Вести 01.03.2017.

Унапређење ефикасности правосуђа и борба против корупције и организованог криминала - приоритети у наредном периоду

„Министарство правде континуирано наставља да спроводи реформске активности, а у наредном периоду посебну пажњу ће посветити унапређењу ефикаcности правосуђа и борби против организованог криминала и корупције“, истакла је данас министар правде Нела Кубуровић на састанку са члaнoвимa Рaднe групe Сaвeтa EУ зa прoширeњe (COELA) и прeдстaвницимa Сaвeтa EУ и Eврoпскe кoмисиje.

Кубуровић је представнике Радне групе Савета ЕУ за проширење известила о резултатима које је Министарство правде остварило у оквиру Преговарачког поглавља 23, наводећи да је испуњено више од 70 одсто активности из Акционог плана за то поглавље, чије је остварење било планирано до краја 2016. године.

Министарка Кубуровић је нагласила да је борба против организованог криминала и корупције један од приоритета не само Министарства правде, већ и Владе Србије.

У том смислу она је указала на успешну примену Закона о заштити узбуњивача, као и на то да је у новембру 2016. године усвојен Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, који треба да да највеће ефекте када је у питању борба против организованог и финансијског криминала и корупције.

Такође, она је рекла да је завршен и нацрт новог Закона о Агенцији за борбу против корупције и да очекује да ће се у другом кварталу ове године он наћи у скупштинској процедури.

Кубуровић је навела и да ће Министарство правде наставити рад на унапређњеу ефиканости правосуђа, кроз даље смањивање броја старих предмета и смањење трајања поступака, али и обезбеђивањем правне предвидивости.

Она је рекла да је највећи успех у области правосуђа постигнут у смањењу броја старих извршних предмета, јер је њихов број у 2016. години смањен за више од 50 одсто.

„Ти резултати су постигнути захваљујући новом Закону о извршењу и обезбеђењу, који је почео да се примењује од 1. јула 2016. године и који је допринео решавању око 900.000 старих предмета“, навела је Кубуровић.

Она је казала да је највећи напредак у оквиру спровођења Акционог плана за Поглавље 23 остварен у области основних права, будући да је, поред осталог, усвојена Национална стратегија за родну равноправност, али и Закон о спречавању насиља у породици, чија примена почиње од 1. јуна ове године.

Представници Радне групе су поздравили напредак Србије на путу ка ЕУ и истакли важност даљег спровођења реформи и имплементацији стандарда Европске уније.