Представници Министарства правде су учествовали у својству посматрача на годишњем састанку Европске мреже за правосудну сарадњу у грађанским и привредним стварима који је одржан 1. и 2. фебруара 2016. године у Бриселу а на којем је уједно обележено 15. година од оснивања ове мреже.

Стицање статуса посматрача Европске мреже за правосудну сарадњу у грађанским и привредним стварима представља важан корак ка унапређењу правосудне сарадње са државама чланицама Европске уније. Тим поводом, уводничар Вера Јурова, комесарка за правду, потрошаче и родну равноправност, пожеливши добродошлицу новим посматрачима, Републици Србији и Црној Гори, истакла је да нови статус пружа могућност успостављања контаката који ће подстаћи међународну сарадњу и убрзати процес приступања. У процесу европских интеграција активно учешће у мрежи ће такође допринети квалитету и брзини усаглашавања прописа Републике Србије са релевантним правним тековинама Европске уније садржаним у преговарачким поглављима 23 и 24, те и самој припреми за пуноправно чланство у Европској унији.

Европска комисија делује као секретаријат мреже, припрема састанке и председава им, те одржава иновативну заштићену информациону мрежу за комуникацију између чланица. Кроз мрежу, контакт тачке држава чланица размењују податке и искуства, решавају практичне проблеме, идентификују случајеве најбоље праксе и одржавају сталне блиске везе са професионалним удружењима и коморама у овој области, како у домену права Европске уније тако и међународног права.

Правосудна сарадња држава чланица је значајно олакшана успостављањем оваквог информационог система за чланице мреже, као и приступ правди за грађане и привреду, кроз јавно доступну интернет презентацију мреже, којој можете приступити овде. Јавно су доступни подаци о материјалном и процесном грађанском праву држава чланица, који су тематски груписани (нпр. о правосудним професијама и системима, правној помоћи, начину достављања, роковима, прописима, судској пракси, и сл.).

Информативни спот о мрежи можете одгледати овде.

Портал европског е-Правосуђа.