Актуелно > Вести 30.12.2016.

Резултати Министарства правде у 2016. години

Министарство правде је у 2016. години највећу пажњу посветило побољшању и јачању законске регулативе, пре свега када је у питању борба против породичног насиља и организованог криминала и корупције. Такође, видни резултати су постигнути на пољу јачања правосудне инфрастрктуре, а као круна рада Министарства издваја се отварање Преговарачког поглавља 23 у јулу ове године.

Крајем новембра 2016. године Народна скупштина усвојила је нова, као и побољшана постојећа законска решења, која је израдило Министарство правде. Усвојен је сет закона који треба да унапреде борбу против корупције, организованог криминала и тероризма – нови Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, Закон о одузимању имовине, као и измене и допуне Кривичног законика у који је је уведено 7 нових кривичнх дела против привреде.

Поред наведеног, усвојен је и Закон о спречавању насиља у породици, који пре свега има превентивну улогу у борби против породичног насиља, а са друге стране доноси низ нових мера, који изнад свега јачају координацију у поступању надлежних државних органа. Паралелно, усвојене су и допуне Кривичног законика, које су усагласиле наше законодавство са Истанбулском конвенцијом Савета Европе, увођењем 4 нова кривична дела у области борбе против насиља над женама – прогањање, сексуално узмемиравање, присилан брак и сакаћење жеског полног органа. Заједно са овим законима, Министарство правде је покренуло и кампању „Искључи насиље“, у циљу ширења свести о важности препознавања и адекватног реаговања на појавне облике насиља у породици.

Осим новоусвојених законских решења, важно је истаћи да је у 2016. години почела примена два изузетно битна системска закона - Закон о заштити права на суђење у разумном року и нови Закон о извршењу и обезбеђењу, чија је примена допринела решавању преко 900.000 старих извршних судских предмета у овој години.

Половином фебруара отворена је нова зграда Прекршајног суда у Рашки, што је прва зграда суда коју је Република Србија изградила из темеља након 20 година. Завршена је потпуна реконструкција и адаптација зграда правосудних органа у Катанићевој улици у Београду, са преко 16.000 кадратних метара простора. Током децембра завршени су и радови на реконструкцији зграде за потребе Основног и Вишег јавног тужилаштва у Сомбору, док су започети радови на изградњи нових судских зграда у Ужицу и Пожаревцу, као и на изградњи новог затвора у Панчеву.

У марту је расписан први јавни Конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитета). Износ од преко 2.8 милиона евра распоређен је на 67 пројеката међу којима су махом школе, центри за социјални рад, домови здравља, болнице, домови за стара лица и геронтолошки центри, а ту су и Центар за заштиту жртва трговине људима, Републички завод за заштиту споменика културе, Министарство здравља, Удружење родитеља - старатеља, деце и пријатеља деце оболеле од малигних болести, Београдски фестивал цвећа, Васпитно-поправни дом Крушевац и други.

На крају, половином јула Србија ја отворила Преговарачко поглавље 23, које је најважније поглавље у процесу евроинтеграција, јер отварањем овог поглавља преговори званично почињу, док се његовим затварњем, преговори