Јавне набавке

Јавна набавка - клима уређаји - 10.12.2020. година

Јавни позив Величина: 0.53 MB
Спецификација Величина: 0.31 MB

Позив за подношење понуда 17.11.2020

Позив Величина: 1.52 MB

Добра/опрема за потребе службе за обезбеђење у Окружном затвору у Београду у отвореном поступку

Конкурсна документација Величина: 0.74 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ИЗРАДA ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 3 ЈНМВ/20

Конкурсна документација Величина: 0.29 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.06 MB

Радови на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице у Окружном затвору у Београду ЈНОП 1/2020

Конкурсна документација Величина: 4.46 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Измена конкурсне документације Величина: 4.46 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Измена одлуке о покретању поступка Величина: 0.05 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.04 MB
Питања и одговори Величина: 0.04 MB
Питања и одговори Величина: 0.05 MB
Питање и одговори Величина: 0.04 MB

Лекови са Листе А и А1 Листе лекова за 2020, ЈН 404-2/20-04

Конкурсна документација Величина: 0.21 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.04 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.24 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст 2 Величина: 0.24 MB

Новогодишњи пакетићи - јавна набавка

Одлука о додели уговора Величина: 4.04 MB

Радови на адаптацији паркинга у Окружном затвору у Београду, поновљена ЈНМВ 6/2019

Конкурсна документација Величина: 0.47 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 2.12 MB

Радови на радови на реконструкцији електронапајања и прерасподелу електричне снаге објекта, ЈНМВ 07/2019

Конкурсна документација Величина: 0.64 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.07 MB

Радови на адаптацији паркинга у Окружном затвору у Београду, ЈНМВ 6/2019

Конкурсна документација Величина: 0.47 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.05 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.04 MB

Jавнa набавкa добра/опреме за потребе службе за обезбеђење у Окружном затвору у Београду у отвореном поступку, ЈН 03/2019

Конкурсна документација Величина: 2.07 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Одговор Величина: 0.04 MB
Одговор 2 Величина: 0.04 MB
Одговор 3 Величина: 0.06 MB
Измене конкурсне документације Величина: 2.08 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.04 MB
Одговор 4 Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.13 MB
Одлука о доделу уговора Величина: 2.36 MB

Услуга израде пројектно техничке документације постављања „небо жице“ на притворском делу у оквиру посебне притворске јединице редни број ЈНМВ 5/2019

Позив Величина: 0.05 MB
Одлука Величина: 0.07 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.07 MB

Поступак за јавну набавку добара - намирнице за припрему хране лицима лишеним слободе у Окружном затвору у Београду, редни број ЈНОП 2/2019

Одлука о покретању поступка Величина: 0.09 MB
Конкурсна документација Величина: 0.8 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.07 MB
Одговор Величина: 0.03 MB
Одговор Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.36 MB

Обавештење о покретању поступка ЈН 08/2019

Обавештење Величина: 0.57 MB
Обавештење о донетој одлуци о закључењу оквирног споразума за јавну набавку у области одбране и безбедности, интерни број 08/19 Величина: 0.5 MB
Обавештење о закљученом уговору и оквирном споразуму Величина: 0.04 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.04 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.04 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.03 MB

Јавна набавка мале вредности добара - машина за прање судова за потребе ресторана друштвене исхране

Конкурсна документација Величина: 0.39 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Одговор Величина: 1.47 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.39 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.07 MB
Одговор Величина: 0.45 MB
Одлука о додели уговора Величина: 3.2 MB

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ОГРАДНОГ ЗИДА ОБЈЕКТА СА ИЗГРАДЊОМ НОВЕ ПРИЈАВНИЦЕ И АДАПТАЦИЈА ПРИТВОРСКОГ БЛОКА 3.2 У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАДУ. ЈНОП 1/2019

Конкурсна документација Величина: 3.65 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.74 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 1.13 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.04 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.05 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.37 MB
Додатне информације и појашњење Величина: 0.06 MB
Измене конкурсне документације Величина: 3.65 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.07 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.07 MB
Појашњење и прилог Величина: 0.6 MB
Одлука о додели уговора Величина: 2.93 MB

Радови на оградном делу објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом паркинга у Окружном затвору у Београду, ЈНОП 5/2018

Конкурсна документација Величина: 1.97 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.05 MB

Јавна набавка добара - набавка робе широке потрошње за снабдевање кантине лица лишених слободе у Окружном затвору у Београду, ЈН 7/2018

Конкурсна документација Величина: 1.52 MB
Позив за подношење понуда Величина: 1.58 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.41 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.63 MB
Додатне информације и појашњења 1 Величина: 0.04 MB
Измене конкурсне документације Величина: 1.59 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.04 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.24 MB

Јавна набавка намирница за припрему хране лицима лишеним слободе у Окружном затвору у Београду, ЈНOП 6/2018

Конкурсна документација Величина: 0.76 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.07 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.03 MB
Измена конкурсне документације Величина: 0.75 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.8 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 1.27 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 1.26 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.43 MB

Jавнa набавкa услуга израде пројектно техничке документације за потребе Окружног затвора у Београду

Конкурсна документација Величина: 0.29 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.06 MB
Измена конкурсне документације Величина: 0.29 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.04 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.29 MB
Продужење рока за подношење понуда Величина: 0.04 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.04 MB
Записник о отварању понуда Величина: 1.47 MB
Одлука о додели уговора Величина: 2.56 MB

Јавна набавка мале вредности услуге годишњег сервиса и чишћења котлова и чишћење димњака

Конкурсна документација Величина: 1.23 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.06 MB

Јавна набавка мале вредности добара – материјал за одржавање објекта за потребе Окружног затвора у Београду, број 4 ЈНМВ/18

Конкурсна документација Величина: 0.64 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.08 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.04 MB
Одлука о додели уговора Величина: 6.4 MB

Набавка услуга надзора над извођењем радова у Окружном затвору у Београду

Конкурсна документација Величина: 0.29 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.06 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.07 MB

Јавна набавка радова адаптација притворског блока 2.2. - отворени поступак
Јавна набавка редни број ЈНОП 1/2018

Конкурсна документација Величина: 2.07 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.53 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.45 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 2.46 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.97 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.36 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 1.57 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 2.32 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 1.03 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.73 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.46 MB
Измене конкурсне документације Величина: 2.07 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.04 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.04 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 1.16 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.04 MB
Измене конкурсне документације Величина: 2.06 MB
Продужење рока за подношење понуда Величина: 0.04 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.23 MB

Јавна набавка мале вредности добара – канцеларијски материјал за потребе Окружног затвора у Београду, број 3 ЈНМВ/18

Конкурсна документација Величина: 0.47 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.08 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.53 MB
Измена конкурсне документације Величина: 0.47 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.04 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.56 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.2 MB

Набавка услуга поправке опреме за безбедност /рендгенског безбедносног уређаја произвођача Smiths Heimann gmbh, Wiesbaden

Конкурсна документација Величина: 0.32 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB

Jавнa набавкa намирница за припрему хране лицима лишеним слободе у Окружном затвору у Београду
редни број ЈНOП 8/2017

Конкурсна документација Величина: 0.7 MB

Набака опреме са уградњом за потребе котларнице у Окружном затвору у Београду

Конкурсна документација Величина: 0.95 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 1.95 MB

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку - додатни радова на адаптацији притвореничког блока
ЈН бр. 1ПП/17

Конкурсна документација Величина: 0.53 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.06 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.06 MB
Одлука о додели уговора Величина: 1.98 MB

Јавна набавка робе широке потрошње за снабдевање кантине лица лишених слободе у Окружном затвору у Београду

Конкурсна документација Величина: 0.75 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.06 MB
Одговор Величина: 0.29 MB
Објашњење Величина: 0.29 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.22 MB

Набавка намирница за припрему хране лицима лишеним слободе у Окружном затвору у Београду
Јавна набавка добара број 8/2017

Конкурсна документација Величина: 1.33 MB
Позив за подношење понуда Величина: 1.53 MB
Одговор Величина: 0.58 MB
Измена конкурсне документације Величина: 0.7 MB
Продужење рока за подношење понуда Величина: 0.43 MB
Одговор (додатно објашњење) Величина: 0.04 MB
Објашњење Величина: 0.46 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.35 MB

Услуге надзора над адаптацији притворског блока у Окружном затвору
ЈН 4/17

Конкурсна документацијa Величина: 0.77 MB
Позив за подношење понуда Величина: 1.67 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.47 MB
Одлука о додели уговора Величина: 1.66 MB

Јавна набавка радова - адаптација притворског блока 5.2. у отвореном поступку
редни број ЈНОП 1.3.1/17

Конкурсна документација Величина: 2.67 MB
Објашњење Величина: 0.45 MB
Објашњење 2 Величина: 0.43 MB
Објашњење 3 Величина: 1.38 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.16 MB

Адаптација притворског блока 5.2. за потребе Окружног затвора у Београду

Конкурсна документација Величина: 2.2 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.49 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.47 MB

Предмет јавне набавке добара у поступку набавке мале вредности - опрема за уградњом за потребе система видео техничког надзора и IT система и телефоније, број ЈНМВ 2/17

Конкурсна документација Величина: 0.73 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.04 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.1 MB

Јавна набавка мале вредности добара – материјал за одржавање Окружног затвора у Београду

Конкурсна документација Величина: 0.64 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.27 MB

Јавна набавка добара: Електрична енергија за потребе снабдевања Оркружног затвора у Београду

Конкурсна документација Величина: 0.34 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 1.48 MB

Јавна набавка мале вредности добара број: 11/16
Предмет набавке: набавка са уградњом Battery packovа
за потребе Окружног затвора у Београду

Конкурсна документација Величина: 0.33 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.04 MB

Радови на извођењу електроенергетског напајања на анексу електричног ормара у Окружном затвору у Београду, а ради прикључења нових потрошача

Позив за подношење понуда Величина: 0.3 MB
Конкурсна документација Величина: 0.74 MB
Одлука о додели уговора Величина: 2.09 MB

Јавна набавка услуга сервисирања котларнице

Конкурсна документација Величина: 0.68 MB
Позив за достављање понуда Величина: 0.23 MB
Одлука о додели уговора Величина: 1.53 MB

Јавна набавка добара по партијама
Поновљени поступак за:

Партија 2 - Силос за брашно за потребе пекаре

Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Конкурсна документација Величина: 0.47 MB
Захтев за заштиту права Величина: 0.03 MB
Додатно објашњење Величина: 1.39 MB
Објашњење Величина: 0.88 MB
Додатно објашњење Величина: 0.4 MB
Одлука о додели уговора Величина: 1.39 MB
Објашњење Величина: 0.28 MB
Објашњење Величина: 0.3 MB

Набавка робе широке потрошње за снабдевање кантине лица лишених слободе у Окружном затвору у Београду

Позив за подношење понуда Величина: 0.83 MB
Конкурсна документација Величина: 1.19 MB
Објашњење Величина: 0.36 MB
Додатно објашњење Величина: 0.46 MB
Додатно објашњење Величина: 0.67 MB
Додатно објашњење Величина: 0.33 MB
Питања и одговори Величина: 0.84 MB

Набавка прехрамбених производа за потребе исхране лицима лишених слободе у Окружном затвору у Београду

Позив за подношење понуда Величина: 0.92 MB
Конкурсна документација Величина: 1.33 MB
Одлука о додели уговора Величина: 4.86 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.39 MB
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Величина: 0.67 MB

Јавна набавка добара по партијама Партија 1 - опрема за опремање пекаре
Парија 2 Силос за брашно за потребе пекаре
Редни број ЈНОП 4/16

Конкурсна документација Величина: 1.72 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.61 MB
Питања и одговори Величина: 0.59 MB
Питања и одговори Величина: 0.5 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.8 MB
Додатно обавештење Величина: 0.17 MB
Додатно обавештење Величина: 0.19 MB
Одговори на питања Величина: 0.19 MB
Питања и одговори Величина: 0.68 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.13 MB
Обустава поступка Величина: 0.05 MB

Поступак јавне набавке услуга израде пројектно техничке документације за потребе Окружног затвора у Београду
ЈН 7П ЈНМВ/2016

Конкурсна документација Величина: 1.24 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.21 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.82 MB

Јавна набавка мале вредности услуга израде пројектно техничке документације

Редни број набавке 7ЈНМВ/16

Позив за подношење понуда Величина: 0.68 MB
Конкурсна документација Величина: 1.23 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.16 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.78 MB

Јавна набавка радова - адаптација притворског блока 4.2.

Конкурсна документација Величина: 6.02 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.58 MB
Питања и одговори Величина: 0.16 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.52 MB
Додатно објашњење Величина: 0.58 MB
Питања и одговори Величина: 0.45 MB
Питања и одговори Величина: 0.21 MB
Одлука о додели уговора Величина: 4.03 MB

Јавна набавка радова: адаптације притворског блока 4.2. и магацина пекаре за потребе Окружног затвора у Београду

Конкурсна документација Величина: 12.27 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Питање Величина: 0.46 MB
Додатно објашњење Величина: 0.4 MB
Конкурсна документација, адаптација блока и магацина - допуна Величина: 11.6 MB
Одлука о продужењу рока Величина: 0.04 MB
Питања и одговори Величина: 0.04 MB
Одлука о продужењу рока Величина: 0.45 MB
Питања и одговори Величина: 0.9 MB
Додатно објашњење Величина: 0.15 MB
Додатно објашњење Величина: 0.23 MB
Одговор на питање од 15.04.2016. године Величина: 0.19 MB
Обустава поступка Величина: 0.64 MB

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУ

редни број ЈНОП 01/16

Окружни затвор у Београду, Београд, Бачванска 14, објављује- КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА:
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРАЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУОТВОРЕНИ ПОСТУПАКЈАВНА НАБАВКАредни број ЈНОП 01/16

Конкурсна документација Величина: 0.43 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.07 MB

Јавна набавка мале вредности добара - Новогодишњи вредносни поклон ваучери

Окружни затвор у Београду објављује -Јавну набавку мале вредности добара - Новогодишњи вредносни поклон ваучери

Конкурсна документација Величина: 0.4 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 1.5 MB

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара у области одбране и безбедности 18/2015

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара у области одбране и безбедности 18/2015 Величина: 1.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 3.43 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.56 MB

Јавнa набавкa прехрамбених производа за потребе исхране лица лишених слободе у Окружном затвору у Београду, редни број 9/2015

Конкурсна документација Величина: 1 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.06 MB