Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Европске интеграције и пројекти > Преговори са ЕУ

Трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23 - након окончаног консултативног процеса

Акциони план ПГ. 23 трећи нацрт 08.05.2015

Величина: 4.76 MB
Преузимање

Action Plan Ch 23 Third draft 08.05.2015

Величина: 4.24 MB
Преузимање

Финансијски аспект АП

Величина: 0.81 MB
Преузимање

Извештај о укључивању ОЦД у преговоре за Поглавље 23

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Report on CSO involvement in negotiation process for Chapter 23

Величина: 0.44 MB
Преузимање

Збирни коментари организација цивилног друштва на нацрт Акционог плана за Поглавље 23

Величина: 1.22 MB
Преузимање