Министарство правде Републике Србије
Правосуђе > Реформа > Радна група за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије

Записници

Записник са првог састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Записник са другог састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Записник са трећег састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије

Величина: 0 MB
Преузимање

Записник са четвртог састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Записник са петог састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Записник са шестог састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Записник са седмог састанка Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије

Величина: 0 MB
Преузимање