Дирекција за управљање одузетом имовином

Дирекција за управљање одузетом имовином је самостални управни орган у саставу Министарства правде, основан Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008).

Дирекција има својство правног лица.

Послове из своје надлежности Дирекција врши по службеној дужности или по налогу јавног тужиоца и суда.

За обављање послова из делокруга Дирекције образује се Сектор за преузимање и управљање одузетом имовином, као основна унутрашња јединица.

Контакт телефон: 011/3622-460