Група за управљање привремено одузетом имовином

Група за управљање привремено одузетом имовином обавља послове који се односе на:

-          спровођење поступка управљања привремено одузетом имовином;

-          вођење потребних евиденција о привремено одузетој имовини;

-          спровођење поступка припреме нацрта уговора о чувању привремено одузетих предмета са надлежним установама и Народном банком Србије;

-          израду предлог одлуке о уништењу привремено одузете имовине и предлога одлуке о поклону привремено одузете имовине;

-          контролу одржавања непокретности, плаћања рачуна и евиденцију о трошковима у вези са одржавањем привремено одузете имовине и друге послове из делокруга Групе.