Министарство правде Републике Србије
О нама > Уређење > Сектор за европске интеграције и међународне пројекте

Група за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа

Група за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа обавља послове који се односе на:

-          координацију рада Комисије за спровођење Стратегије;

-          пружање стручне подршке раду радних група за спровођење основних циљева Стратегије;

-          праћење реализације Акционог плана за спровoђење Стратегије;

-          прикупљање, евиденцију и обраду релеватних информација и података у вези са спровођењем Стратегије;

-          стручну подршку у вези са периодичним ажурирањем Акционог плана за спровођење Стратегије;

-          сарадњу са свим субјектима који су укључени у процес спровођења Стратегије;

-          анализу финансијских аспеката реализације Акционог плана;

-          пружање стручне подршке у анализи упоредних искустава и пракси;

-          пружање стручне подршке у припреми извештаја, предлога препорука радних група, предлоге одлука Комисије и других аката који се односе на спровођење Стратегије и друге послове из делокруга Групе