Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији за период 2021.-2027. година

Радни текст Стратегије развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији за период 2021-2027.година Величина: 0.5 MB
Еx post Анализа ефеката примене стратегије развоја система извршења кривичних санкција до 2020. године Величина: 0.15 MB
Решење о формирању радне групе за израду нацрта Стратегије развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2027. године и Акционог плана за спровођење стратегије Величина: 0.32 MB
Пропратни позив Министарства правде, Управе за извршење кривичних санкција Величина: 0.35 MB