Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у грађанским стварима > Билатерални уговори

Француска

Конвенција о издавању исправа о личном стању и о ослобођењу легализације између СФР Југославије и Француске од 29. октобра 1969. године

Конвенција о издавању исправа о личном стању и о ослобођењу легализације

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Конвенција о признању и извршењу судских одлука у грађанским и трговачким стварима између СФР Југославије и Републике Француске од 18. маја 1971. године

Конвенција о признању и извршењу судских одлука у грађанским и трговачким стварима

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Споразум о олакшању примене хашке конвенције о грађанском поступку од 1. марта 1954. године између СФР Југославије и Француске Републике, потписан 29. октобра 1969. године.

Споразум о олакшању примене хашке конвенције о грађанском поступку

Величина: 0.04 MB
Преузимање