Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у грађанским стварима > Билатерални уговори

Велика Британија

Конвенција између Краљевине Југославије и Велике Британије о уређењу међусобне помоћи у вођењу поступка у грађанским и трговачким стварима које су у течају или које могу бити у течају пред односним судским властима од 27. фебруара 1936. године

Конвенција о уређењу међусобне помоћи у вођењу поступка у грађанским и трговачким стварима

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Уговор о трговини и пловидби између Краљевине СХС и Уједињене Краљевине Велике Британије и Ирске од 12. маја 1927. године

Уговор о трговини и пловидби

Величина: 0.08 MB
Преузимање