Профил наручиоца

Израда техничке документације за изградњу зграде правосудних органа у Крушевцу - 35/2021

јавни позив Величина: 0.13 MB

Одржавање и развој ИКТ система правосуђа за вођење предмета и размену података, ЈН 30/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB

Одржавање и унапређење система ''Е-АУКЦИЈА'', ЈН 29/202

Јавни позив Величина: 0.09 MB

Oдржавање и унапређење апликације за судску праксу у судовима, ЈН 27/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB

Oдрживи развој апликације "Промет непокретности", ЈН 28/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB

Набавка намештаја 34/2021

Јавни позив Величина: 0.13 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.54 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.13 MB

Сервисирање и одржавање службених возила Ауди и Шкода јн 32/2021

Јавни позив Величина: 0.12 MB
Одлука о додели уговора Величина: 1.54 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.14 MB

Основно и каско осигурање службених возила јн 31/2021

Јавни позив Величина: 0.13 MB
Одлука о додели уговора Величина: 1.07 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.13 MB

Стручни надзор за извођење радова на реконструкцији и адаптацији касарне „ФИЛИП КЉАЈИЋ“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу 23/2021

Јавни позив Величина: 0.13 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.73 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.14 MB

Израда техничке документације за изградњу зграде правосудних органа (анекс постојећег објекта „Специјалног суда“) у Ул. Устаничка бр. 29 у Београду jn 25/2021

Јавни позив Величина: 0.13 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.82 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.14 MB

Набавка тонера за штампаче и копир апарате за потребе запослених у Министраству правде, ЈН 22/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.57 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.14 MB

Техничка опрема за потребе посебних одељења Јавних тужилаштава, ЈН 26/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Јавни позив - пречишћен текст Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.93 MB

Опрема за миграцију података из система судова, ЈН 19/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Јавни позив - пречишћен текст Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.66 MB

Набавка хардверске и клијентске опреме за правосудне органе, ЈН 21/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.71 MB

Извођење радова на реконструкцији и адаптацији касарне „ФИЛИП КЉАЈИЋ“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу фаза 2 јн 20/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Јавни позив-пречишћен текст Величина: 0.13 MB

Израда техничке документације за реконструкцију зграде Трећег основног суда у Београду 6/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.87 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.14 MB

Набавка расвете за потребе Министартсва правде 12-2/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.85 MB
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.13 MB

Набавка рачунарске и друге опреме за потребе правосудних органа у Нишу јн 18/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора партија 1 Величина: 0.85 MB
Одлука о додели уговора партија 2 Величина: 0.77 MB
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.16 MB

Основно и каско осигурање возила Land Rover и Toyota јн 17/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.75 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

Набавка рачунарске и друге опреме за потребе правосудних органа у Крагујевцу 14/2021

Јавни позив Величина: 0.1 MB
Одлука о додели уговора партија 1 Величина: 0.84 MB
Одлука о додели уговора партија 2 Величина: 0.78 MB
Одлука о додели уговора партија 3 Величина: 0.86 MB
Оавештење о додели уговора,обустави или поништењу Величина: 0.17 MB

Годишњи план јавних набавки верзија 3 за 2021. годину

План јавних набавки 3 Величина: 0.02 MB

Означавање објекта правосудних органа у Крагујевцу јн 15/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.04 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.86 MB
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Сервисирање и одржавање службених возила BMW и PEUGEOT јн13/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.86 MB
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Набавка канцеларијског намештаја и расвете за потребе Министарства правде- бр 12/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.05 MB
Одлука о доделин уговора партија 1 Величина: 0.77 MB
Одлука о обустави поступка партија 2 Величина: 0.84 MB
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Каско осигурања службених возила марке BMW и PEUGEOT - редни број 11/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.75 MB
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Основно осигурање службених возила марке BMW и PEUGEOT - број 10/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.75 MB
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Израда нацрта акта о безбедности информационо-комуникационог система министарства правде, израда стратегије развоја електронског правосуђа и спровођење обука у области стандарда - бр.34/2020

 о

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.79 MB
Обавештење о додели уговора,обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Рачунарска опрема и материјал за потребе Министарства правде – бр. 9/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.77 MB
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Услуга превођења за стране јеѕике 8/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о закључењу оквирог споразума Величина: 0.28 MB
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Поклони за потребе репрезентације– бр. 7/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.04 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 2 Величина: 0.04 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.83 MB
Обавештење о додели уговора,обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Израда техничке документације за реконструкцију зграде Основног суда у Убу – бр. 5/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.04 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 2 Величина: 0.05 MB
Јавни позив пречишћен текст Величина: 0.09 MB
Исправка- обавештење о изменама или додатним информацијама Величина: 0.07 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.05 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 4 Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.88 MB
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Означавање објекта правосудних органа у Крагујевцу– бр. 4/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о обустави Величина: 0.82 MB
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Одржавање и унапређење апликације SAPS– бр. 32/2020.

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.77 MB
Обавештње о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Технички пријем објекта правосудних органа у Крагујевцу- број 3/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.04 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или дидатним информацијама 2 Величина: 0.04 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 3 Величина: 0.04 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.85 MB
Oдлука о додели уговора- измена Величина: 0.86 MB
Обавештење о додели уговора, Величина: 0.09 MB

Набавка намештаја и друге опреме за потребе правосудних органа у Крагујевцу- бр.2/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.04 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 2 Величина: 0.04 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 3 Величина: 0.04 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 4 Величина: 0.05 MB
Исправка- обавештење о изменама или додатним информацијама Величина: 0.07 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 5 Величина: 0.05 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 6 Величина: 0.05 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 7 Величина: 0.07 MB
Исправка-обавештење о изменама или додатним информацијама Величина: 0.07 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.07 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 9 Величина: 0.07 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 10 Величина: 0.08 MB
Исправка обавештење о изменама или додатним информацијама 3 Величина: 0.07 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 11 Величина: 0.08 MB
Oдговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 13 Величина: 0.08 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.08 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 14 Величина: 0.08 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.78 MB
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Извођење радова на постављању звучне баријере на објекту "Палата правде" у Београду – бр. 1/2021

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.05 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.05 MB
Одлука додели уговора Величина: 0.85 MB
одлука о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.09 MB
Обавештење о измени уговора Величина: 0.09 MB
Обавештење о измени уговора Величина: 0.11 MB

Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – услуга мобилне телефоније - централизована јавна набавка број 4/2020

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Проширивање функционалности инфраструктурне платформе за интероперабилност и система еСуд и одржавање и унапређење сервиса централизоване електронске огласне табле судова ЈН 33/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Исправка-обавештење о изменама или додатним информацијама Величина: 0.07 MB
Исправка обавештење о изменама или додатним информацијама Величина: 0.07 MB
Јавни позив- пречишћен текст Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.8 MB
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка Величина: 0.09 MB
Обавештење о измени уговора Величина: 0.11 MB

Успостављање и одржавање сервиса за електронско слање података државним органима - ЈН 31/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.78 MB
Обавештење о додели уговора ,обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – набавка радних станице тип 2 (Партија 2) - централизована јавна набавка број 2/2020

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Израда техничке документације за решавање смештајно-техничких проблема правосудних органа у Нишу - ЈН 25/2019

Обавештење о измени уговора Величина: 0.09 MB

Јавна набавка радова на изградњи зграде правосудних органа у Крагујевцу, ЈН 13/2018

Обавештење о измени уговора Величина: 0.08 MB
Обавештење о измени уговора Величина: 0.11 MB
Обавештење о измени уговора Величина: 0.11 MB

Израда техничке документације за реконструкцију зграде правосудних органа у Убу - ЈН 30/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.04 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.74 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.09 MB

Oдржавање и даљи развој информационог система за надзор над радом правосудних професија - ЈН 28/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.78 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

Одржавањe и унапређење апликације Лурис - ЈН 29/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.78 MB
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Проширење функционалности система за обједињено извештавање и складиштење података правосудних органа - ЈН 27/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.78 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

Извођење радова на адаптацији и текућем одржавању дела касарне „Филип Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу – 1. фаза - редни број 31/2019

Обавештење о измени уговора Величина: 0.08 MB


Радови на постављању звучне баријере на објекту Палата правде у Београду - ЈН 25/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.05 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.75 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.09 MB

Oдржавање и унапређење апликације за вођење предмета у основним и прекршајним судовима -
ЈН 26/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.04 MB
Исправка - обавештење о изменама и додатним информацијама Величина: 0.07 MB
Јавни позив - пречишћен текст Величина: 0.09 MB
Обавештењено додели уговора Величина: 0.09 MB

Контакт центар и софтвер за прву линију подршке за ИКТ системе у правосуђу - ЈН 24/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.55 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

Јавна набавка услуга - одржавање система УНИДОКС - ЈН 23/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.77 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – набавка горива и мазива – Evro Premium BMB 95 (Партија 2) - централизована јавна набавка број 1/2019

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.04 MB

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ nа основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – набавка горива и мазива – Evro Premium BMB 95 (Партија 2) - централизована јавна набавка број 1/2019

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.04 MB

Одржавање серверске опреме у дата центрима судова и јавних тужилаштава, ЈН 22/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.04 MB
Јавни позив - пречишћен текст Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (2) Величина: 0.05 MB
Исправка - одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.07 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (3) Величина: 0.05 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (4) Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.63 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

Јавнa набавкa услуга - одржавање апликације САПО уз припрему миграције на нови систем - ЈН 21/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.03 MB
Оавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

Набавка намештаја за потребе правосудних органа у Нишу - ЈН 20/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.05 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 2 Величина: 0.13 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 3 Величина: 0.05 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (4) Величина: 0.05 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.09 MB

Успостављање доменске инфраструктуре у јавним тужилаштвима - ЈН 19/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.05 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.56 MB

Извођење радова на машинским инсталацијама дела касарне „Филип Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу - ЈН 18/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.05 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (2) Величина: 0.05 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (3) Величина: 0.05 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 4 Величина: 0.06 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (5) Величина: 0.06 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (6) Величина: 0.06 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (7) Величина: 0.06 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (8) Величина: 0.06 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.83 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB
Обавештење о измени уговора 18 Величина: 0.08 MB

јавни позив - посредовање при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службенa путовања у иностранство - ЈН 17/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
одговор на захтев за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.04 MB
Одлука о закључењу оквирног споразума Величина: 0.58 MB
Обавештење о закључењу оквирног споразума Величина: 0.1 MB

Отворени поступак јавне набавке услуга - одржавање и унапређење система за вођење регистара у правосуђу - ЈН 16/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.04 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.78 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

Oтворени поступак јавне набавке услуга - увођење система аутоматизације процеса – Robotic Process Automation - ЈН 15/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.04 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.86 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

Јавнa набавкa услуга у конкурентном поступку са преговарањем - одржавање и унапређење система за вођење регистара у правосуђу - ЈН 14/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о обустави Величина: 0.54 MB

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке услуга - одржавање NexTBIZ софтвера - ЈН 13/2020

Обавештење о покретању преговарачког поступка Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.33 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

Одржавање и унапређење апликације за судску праксу у судовима - ЈН 12/2020

Конкурсна документација Величина: 1.96 MB
Позив за подношење понуда Величина: 1.03 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.37 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.31 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.96 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.42 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Одрживи развој портала, интернет презентација и електронске поште у надлежности Министарства правде - Јн 11/2020

Конкурсна документација Величина: 1.16 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.29 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.8 MB
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 Величина: 0.2 MB
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 Величина: 0.21 MB