Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у грађанским стварима > Билатерални уговори

Белгија

Конвенција о издавању извода из матичних књига и ослобођењу од легализације између СФР Југославије и Краљевине Белгије од 24. септембра 1971. године

Конвенција о издавању извода из матичних књига и ослобођењу од легализације

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Конвенција о признању и извршењу судских одлука о издржавању између СФР Југославије и Краљевине Белгије од 12. децембра 1973. године

Конвенција о признању и извршењу судских одлука о издржавању

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Споразум о правној помоћи у грађанским и трговачким стварима између СФР Југославије и Краљевине Белгије од 24. септембра 1971. године

Споразум о правној помоћи у грађанским и трговачким стварима

Величина: 0.06 MB
Преузимање