Списак регистрованих пружалаца бесплатне правне помоћи - локалне самоуправе и удружења

 

Јединица локалне самоуправе подноси пријаву за упис лица које пружа бесплатну правну помоћ у служби правне помоћи која садржи следеће податке:

1) назив јединице локалне самоуправе;

2) лично име лица које пружа бесплатну правну помоћ;

3) број телефона;

4) адресу електронске поште, ако постоји

Списак Величина: 0.07 MB