Група за интерну ревизију Управе за извршење кривичних санкција

Група за интерну ревизију Управе за извршење кривичних санкција обавља послове интерне ревизије Управе за извршење кривичних санкција и установа за извршење кривичних санкција, који се односе на:

оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије, односно тестира, анализира и оцењује све пословне функције;

врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу адекватности, успешности и потпуности; 

ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности;

врши ревизију коришћења средстава ЕУ и других међународних организација;

даје савете и стручна мишљења када се уводе нови системи и процедуре, израђује извештаје о налазу интерне ревизије са одговарајућим мишљењима и оценама, обавља и друге послове неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије и друге послове из делокруга Групе

Руководилац: Андријана Живановић

Контакт:  011/3620-616