Обавештења

Позив осуђеном лицу Душану В. Ристићу Величина: 0.25 MB
Обавештење Милија Јелић Величина: 0.42 MB
Обавештење Анастасија Станојевић Величина: 0.45 MB

Увид и уручење решења можете обавити у Министарству правде РС - Управи за извршење кривичних санкција, Немањина 22-26, Београд, спрат ИИ, крило Ц, канцеларија бр. 34.

Решење Драган Кошанин Величина: 0.92 MB

Позив осуђеном лицу Директива

Југослав Гроздановић Величина: 0.89 MB
Позив осуђеном лицу Милошу Јевтову Величина: 0.25 MB
Позив осуђеном лицу Дејану Шабановићу Величина: 0.25 MB