Усмени део испита - правила и испитни одбори

Ког датума и пред којим испитним одбором полажу усмени део испита кандидатима се саопштава пре почетка писменог дела испита из грађанског права.

Током испита није дозвољена употреба мобилних телефона, рачунара, као ни других комуникационих уређаја којима би се могли остварити незаслужени резултати.

Усменом делу испита могу да присуствују заинтересовани слушаоци, није потребно претходно заказивање.

Испитни одбори

 

ПРВИ ИСПИТНИ ОДБОР

 

1) Проф. др Владан Петров, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда - за испитни предмет Уставно право и правосудно организационо право;

2) Јасмина Васовић, судија Врховног касационог суда - за испитни предмет Kривично право;

3) Зорана Делибашић, судија Врховног касационог суда - за испитни предмет Грађанско право;

4) Гордана Ајншпилер-Поповић, судија Врховног касационог суда - за испитни предмет Трговинско право;

5) Проф. др Никола Бодирога, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду - за испитни предмет Међународно приватно право;

6) Гордана Џакула, судија Врховног касационог суда - за испитни предмет Управно право;

7) Звездана Лутовац, судија Врховног касационог суда - за испитни предмет Радно право.

Председник Првог испитног одбора - Јасмина Васовић, судија Врховног касационог суда.

Секретар одбора: Стефан Радић (011 3622460)

 

ДРУГИ ИСПИТНИ ОДБОР

1) Проф. др Милан Шкулић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда - за испитни предмет Уставно право и правосудно организационо право;

2) Загорка Доловац, Републички јавни тужилац - за испитни предмет Kривично право;

3) Гордана Kомненић, судија Врховног касационог суда - за испитни предмет Грађанско право;

4) Јован Јовановић, судија Врховног касационог суда - за испитни предмет Трговинско право;

5) Маријана Николић Милосављевић, судија Вишег суда у Београду-за испит међународно приватно право

6) Радојка Маринковић, судија Управног суда - за испитни предмет Управно право;

7) Зорица Смирчић, судија Апелационог суда у Београду - за испитни предмет Радно право.

Председник Другог испитног одбора - Проф. др Милан Шкулић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда.

Секретар одбора: Ивана Милинковић (011 3616306)

 

ТРЕЋИ ИСПИТНИ ОДБОР

1) Проф.др Драгутин Аврамовић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду - за испитни предмет Уставно право и правосудно организационо право;

2) Драгомир Милојевић, вф председника Врховног касационог суда - за испитни предмет Kривично право;

3) Снежана Марковић, председник Уставног суда - за испитни предмет Грађанско право;

4) Јасминка Обућина, председник Привредног апелационог суда - за испитни предмет Трговинско право;

5) Проф. др Дејан Ђурђевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и директор Републичког секретаријата за законодавство - за испитни предмет Међународно приватно право;

6) Јелена Ивановић, председник Управног суда - за испитни предмет Управно право;

7) Бисерка Живановић, судија Врховног касационог суда - за испитни предмет Радно право.

Председник Трећег испитног одбора - Драгомир Милојевић, вф председника Врховног касационог суда.

Секретар одбора: Јована Драгићевић (011 3622350)