Накнада за полагање правосудног испита

Административна такса плаћа се у износу од 330,00 динара. За накнадно полагање правосудног испита потребно је уплатити исти износ.

Можете преузети пример уплатнице.

Накнада за полагање правосудног испита у износу од 17.160,00 динара кандидат је дужан да уплати два дана пре полагања писменог дела испита, како би рачуноводство могло да извести Одбор о благовременој уплати.

Доказ о извршеној уплати треба понети на писмени део испита. Можете преузети пример уплатнице.

За накнадно полагање испита, поред административне таксе, плаћа се накнада чији износ зависи од броја испита који се полажу (за 1 испит = 6.435,00; за 2 испита = 7.645,00; за 3 испита = 8.910,00).

Доказ о извршеној уплати треба понети на први испит накнадног полагања и предати секретару Одбора. Можете преузети пример уплатнице за накнадно полагање.