Министарство правде Републике Србије
Правосуђе > Опортунитет

Расписан нови конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења

Министарство правде расписало је нови Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет), а укупан износ средстава који је предвиђен за доделу износи 351.509.000 динара.

Оглас је објављен у најновијем броју „Службеног гласника Републике Србије“, као и интернет презентацији Министарства правде.

Конкурс ће спровести Комисија Министарства правде сачињена од представника релевантних институција – тужилаштва, министарстава здравља, просвете, културе, рада и правде, а са циљем избора пројеката од највећег јавног интереса у области социјалне политике, здравства, просвете, културе, хуманитарног рада и других.

Министарство правде је први Конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења расписало 18. марта 2016. године, а средства за која су заинтересовани конкурисали износила су 351.509.000 динара.

На првом Конкурсу, на предлог Комисије Министарства правде, Влада Србије је донела решење о расподели средстава на 67 корисника (пројеката), међу којима су махом биле школе, центри за социјални рад, домови здравља, болнице, домови за стара лица и геронтолошки центри...

Oвакав начин расподеле средстава прикупљених од одлагања кривичног гоњења за кривична дела за која је предвиђена новчана казна или казна затвора до пет година, дефинисан је изменама Закона о кривичном поступку, које је на предлог Министарства правде Народна скупштина Србије усвојила 2014. године.

Министарство правде позива све заинтересоване да се пријаве на Конкурс, а рок у коме могу да пријаве своје пројекте је 20 дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.