Објашњење о узајамности - Обезбеђења парничних трошкова

Корисници услуга: Грађани, правна лица , друге јавне институције
Надлежна служба: Одељење за међународну правну помоћ
Начин подношења захтева/молбе: Захтев
Услови/образложење: 
За признање страних судских одлука у Републици Србији надлежни су Виши судови и Привредни судови, у зависности од материје. Поступак и услови за признање стране судске одлуке прописани су Законом о решавању сукоба закона са прописима других земаља, као и у билатералним уговорима који регулишу ову материју.
Детаљне информације можете погледати овде.  
Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд
Такса: 1750 динара
Накнада: /
Рок за одговор:  Зависи и од других државних органа
Контрола рока: /
Правни оквир: Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља 
Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)
Број пружених услуга: 20 месечно
Податке на Порталу еУправе Републике Србије можете погледати овде.