Уверења о положеном правосудном испиту

Корисници услуге: Кандидати који су положили правосудни испит

Надлежна служба: Одељење за правосудне професије 

Начин подношења захтева/молбе: / 

Адреса: Достава на кућну адресу кандидата 

Такса: / 

Накнада: / 

Рок за одговор: Оквирно месец дана  

Контрола рока: Припрему уверења израђује лице овлашћено за организацију правосудног испита и секретар испитног одбора, а потписује министар 

Правни оквир: Закон о правосудном испиту, Правилник о програму правосудног испита, Правилник о полагању правосудног испита 

Информације: Контакт центар Министарства правде (0117858000, kontakt@mpravde.gov.rs)

Број пружених услуга: 30-100 месечно